Nabór na wolne stanowiska

info-31185_1280

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie z siedzibą w Nowym Miasteczku, ogłasza nabór na wolne stanowiska. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące stanowisk: OGŁOSZENIE O NABORZE Dyrektora Finansowego OGŁOSZENIE O NABORZE Specjalisty ds. obsługi Rady Projektowej Kwestionariusz osobowy [.pdf] Kwestionariusz osobowy [.doc]  

Czytaj dalej


Walne zgromadzenie za nami

info-31185_1280

Zarząd Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie informuje, że zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach oraz Statutem Stowarzyszenia, w dniu 29 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu, bilansu i rachunku wyników za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok […]

Czytaj dalej


Podpisanie umowy

image_1

Zarząd Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie informuje, że dnia 20.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana „Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie otrzyma 3 246 625 euro na realizację swojej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Czytaj dalej


11 milionów złotych na wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich w latach 2014 -2020

cover222 kopia

W dniu 29 grudnia 2015r. złożono wniosek o wybór Lokalnej Strategii Wzgórz Dalkowskich do Samorządu Województwa Lubuskiego. Pracę nad strategią rozpoczęto w II połowie 2015r. i jest wynikiem konsultacji społecznych i 13 spotkań informacyjnych, przeprowadzonych w każdej gminie objętej programem. Cel ogólny zapisany w LSR dotyczy zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu Wzgórza Dalkowskie, a […]

Czytaj dalej


Zgłoś uwagi do inicjatywy Leader

zalacznik

W związku z opracowaniem przez Zespół Roboczy Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz Kryteriów Wyboru Operacji dla celu ogólnego 1 i celu ogólnego 2 oraz Kryteriów Wyboru Grantów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie zachęca wszystkich mieszkańców obszaru naszego LGD do zapoznania się z w/w dokumentem i do zgłaszania uwag na załączonym formularzu.

Czytaj dalej